save message

Etusivu
3D-mallinnusohjelmien vertailu

3D-mallinnusohjelmien vertailu

3D-mallinnusohjelmien vertailu.pdf


Ennakkosuunnittelun yhtenä työkaluna voidaan käyttää esimerkiksi kuvauslokaatioiden ja lavasteiden pohjalta rakennettuja virtuaaliympäristöjä.
Näiden kolmiulotteisten mallien tekeminen on perinteisesti ollut työlästä, mikä on tehokkaasti rajannut mallien käyttömahdollisuuksia.
Alan kehittyessä ja tietokoneiden tehojen kasvaessa virtuaaliympäristöjen tekoon on kehitetty uusia, pidemmälle automatisoituja työkaluja. Uusien työkalujen myötä myös mallien rakentamiseen liittyvät kustannukset ovat laskeneet.

Fake Graphics testasi eri mallinnustekniikoita kevään 2014 aikana. Testattavat menetelmät olivat LiDAR, PhotoScan ja SpheroCam. Tässä dokumentaatiossa keskitytään LiDARin ja PhotoScanin käyttöön. Tavoitteena on esitellä tekniikat ja selventää niiden huonoja puolia sekä arvioida kustannuksia.