save message


CGI

Computer Generated Imagery. Tietokoneella tuotettu grafiikka, käytännössä termillä viitataan pelkästään 3D-grafiikkaan. Puhutaan myös CG-kuvista, eli tietokoneella tehdyistä kuvista.