save message

Etusivu
Digitaalista taikuutta, opinnäytetyö VFX-suunnittelusta

Digitaalista taikuutta, opinnäytetyö VFX-suunnittelusta

Digitaalista taikuutta_4.pdf


Lapin amk:n Tero Malisen opinnäytetyö käsittelee elokuvien visuaalisten tehosteiden tekemistä suunnitteluvaiheesta valmiiksi efektikuviksi. Vaikka painopiste on elokuvien visuaalisissa tehosteissa, työ käsittää yhtä lailla tv-sarjojen, mainosten tai minkä tahansa muidenkin vastaavien tuotantojen visuaalisten tehosteiden tekoprosessin. Visuaaliset tehosteet rakennetaan varsinaisesti vasta jälkituotantovaiheessa, mutta tarkoitukseni on selvittää mitä niiden onnistunut toteuttaminen vaatii esi- ja tuotantovaiheelta.

Työ jakaantuu kolmeen osaan: ensimmäisessä osassa selvennetään visuaalisen tehosteen käsitettä, eli miten ja miksi visuaalisia tehosteita tehdään. Toisessa osassa avataan sitä kuinka visuaalisia tehosteita tehdään suomalaisissa elokuvatuotannoissa. Viimeisessä osassa kirjoittaja kertoo opinnäytetyön teososasta, eli "Rakas viholliseni" -lyhytelokuvan tehosteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Tarkoitus on kertoa asiat hyvin kansantajuisesti ja selkeästi, joten kirjoituksessa ei syvennytä liikaa teknisiin yksityiskohtiin.